Adopterade och materiell ras

2013-05-13 § Lämna en kommentar

Tobias Hübinette skriver i en intressant artikel på tidsskriften Svartvitts webbplats om hur adopterade från framför allt utomeuropeiska länder möter det svenska samhället och hur de inordnas i det. Precis som Hübinette konstaterar ställer studiet av adopterade många frågor på sin spets, inte minst för att deras kroppar och särskilt deras utseenden är det som skiljer dem från majoritetsbefolkningen:

”Även om de adopterade själva identifierar sig som svenskar, så störs deras egna identifikation med Sverige genom att de på olika sätt påminns av omgivningen att de ser annorlunda ut.”

Detta konkretiseras inte minst i de intervjuer som Hübinette i sin forskning har gjort med ett stort antal adopterade:

”De adopterade kan berätta om en mängd olika exempel på hur deras icke-vita utseenden ges betydelse och gör att de behandlas annorlunda, såsom i skolan, i bostadsområdet, i yrkeslivet, i intimsfären och på olika offentliga platser. Det kan handla om allt ifrån den ständiga frågan ‘var kommer du ifrån?’, om att tilltalas på engelska och om kommentarer som ‘vilken bra svenska du talar’, till rasistiska glåpord och trakasserier.”

Konsekvenserna av att tillhörigheten ständigt villkoras* verkar vara grava:

”I jämförelse med [andra typer av] invandrare uppvisar adopterade … en svårare psykosocial problematik, till exempel i form av förekomst av missbruk, psykisk sjukdom, höga självmordstal och destruktivt beteende, samtidigt som båda grupperna tenderar att hamna på en lägre socioekonomisk nivå jämfört med majoritetsbefolkningen utifrån exempelvis arbetslöshet, låglönejobb och bidragsberoende.”

Okej, låt oss resonera kring detta i termer av materiell rasifiering och materiell ras.

Till viss del drabbas naturligtvis den adopterade av samma rasifieringsmekanismer som andra invandrare och andra-/tredjegenerationssvenskar, men det vore rimligt om adopterade rasifierades i mindre utsträckning än dessa, eftersom de inte har inledande språksvårigheter, bristande nätverk, saknar formella eller översättbara meriter och så vidare. Det borde så att säga ”bara” vara själva rasismen, väl- och illvillig, medveten och omedveten, som adopterade drabbas av.

De allra flesta adopterade verkar, som väntat, inte drabbas lika hårt materiellt av rasism, men så finns undantagen. Och undantagen är alltså överrepresenterade jämfört med andra invandrargrupper.

Oproportionerligt många adopterade (inte samma sak som ”de flesta”) kommer att under sin livstid förflytta sin position genom samhällets mångdimensionella rum och hamna där många andra med liknande ursprungsattribut ansamlas. Detta är helt centralt: Det räcker inte med att konstatera att adopterade drabbas av ”samma” rasism som andra med ickenormativt utseende (och att detta har en rasifierande effekt); vi måste också konstatera att de drabbas på ett annat sätt av rasismen.

Vi anar med andra ord (bekräftat genom den så kallade forskningen, på olika sätt) hur viktiga våra och andras kroppars utseenden är för oss och vilken destruktiv kraft rasismen i alla former är, materiellt och mentalt. Men också att specialfallet adopterade antyder hur central den materiella rasindelningen av samhället är, för vilka ingrupper och utgrupper (kanske borde man i sammanhanget hellre tala om ”inkollektiv” och ”utkollektiv”) vi förhåller oss till i vår samhällsvaro:

En adopterad från ett utomeuropeiskt land i Sverige tillhör som alla andra en materiell samhällskategori (ofta relativt högt upp på samhällsstegen i termer av hushållets inkomster, utbildningsnivå, status etc). Men kroppen skiljer sig märkbart från de andra kroppar som utgör denna samhällskategoris materiella ras. Den stora frågan är hur det påverkar en människa mentalt att på grund av sin kropp aldrig riktigt kunna höra hemma, i alla fall inte utan att behöva förklara sin ursprungshistoria.

Om så det enda du har gemensamt med din granne är hudfärgen, så är det lätt att förenas i den vredgade misstanken att just den är anledningen till att ni lever i samma förbisedda område och på samma usla materiella nivå (jämför med det omdebatterade ”klasshatet”). Och om så det enda som skiljer dig från din granne är din hudfärg, så verkar det alltså ha relativt stor betydelse för i vilken grad du känner tillhörighet i ditt socioekonomiska sammanhang.

Identifikation kan givetvis ske – samtidigt! – med många typer av grupper och kollektiv (som också ofta håller sig med mycket specifika attribut för att de ska kunna sinnliggöras och bli föremål för vår kognition), och någons identitet bland identiteter är inte determinerad att ha rasdimensioner ens i ett starkt rasifierat klassamhälle. Men det är definitivt en hypotes värd att utforska vidare, att den materiella rasindelningen av samhället faktiskt ofta skulle kunna förstärka en sådan identifikation – och förhindrar exempelvis en mer idealistiskt omhuldad, materiellt och historiskt blind, ”inkluderande svenskhet”.

*Det måste nämnas att det finns vissa alternativa förklaringsmodeller till adopterades överrepresentation i diverse ”problemstatistik”, exempelvis genetiskt betingade överrisker till missbruk och vissa psykiska diagnoser (med logiken att föräldrar med sådana problem oftare lämnar eller tvingas lämna bort sina barn för adoption). Vissa upplevelser som barnen har innan de blir adopterade verkar också kunna sätta vissa spår. Men detta räcker inte för att förklara hela fenomenet, om man exempelvis får tro den här genomgången av forskningsläget 1999: Peters, Atkins, McKay,
Adopted children’s behavior problems: a review of five explanatory models”, Clinical Psychology Review, Vol. 19, No. 3, s. 297–328. Dock nämns inte rasifiering som ett tänkbart scenario i den översikten, vilket är intressant i sig…

Annonser

Kommentera gärna!

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Adopterade och materiell rasRasens materia.

Meta